Đặt vé xe từ Phan Thiết – Bình-Thuận đi Huế – Thừa-Thiên-Huế

Xe Phan Thiết - Bình-Thuận đi Huế - Thừa-Thiên-Huế

Xe Phan Thiết – Bình-Thuận đi Huế – Thừa-Thiên-Huế – Xe giường nằm, khởi hành lúc 10h 13h và 15h hằng ngày. Chúng tôi sẽ đón quý khách mua vé xe Phan Thiết – Bình Thuận đi Huế tại điểm hẹn ở trung tâm. Khách hàng đón dọc đường chúng tôi sẽ cung cấp giờ […]

Continue reading


Đặt vé xe từ Huế – Thừa-Thiên-Huế đi Phan Rang – Ninh Thuận

Xe từ Huế - Thừa-Thiên-Huế đi Phan Rang - Ninh-Thuận

Xe đi Phan Rang – Ninh Thuận từ Huế – Thừa-Thiên-Huế – Xe giường nằm, khởi hành lúc 08h, 10h, 13h và 15h hàng ngày. Chúng tôi sẽ đón quý khách mua vé  xe từ Huế đi Phan Rang – Ninh Thuận tại điểm hẹn ở trung tâm. Khách hàng đón dọc đường chúng tôi sẽ […]

Continue reading