Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật: 12/05/2022

Chính sách quyền riêng tư sẽ tạo sự bảo vệ quý giá cho nhà cung cấp dịch vụ và người dùng. Quan trọng hơn nữa, nó tạo ra sự tin tưởng tốt hơn từ người dùng. Dưới đây là các chính sách cơ bản và quyền riêng tư của người dùng khi hoặt động trên trang của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư

  1. Thu thp thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản, mua sắm. Các thông tin thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại để thuận tiện trong việc hỗ trợ đưa đón khách và thông báo các thông tin cần thiết khác khi cần thiết.

  1. S dng thông tin thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:

  • Cải thiện hiệu suất trang web của chúng tôi.
  • Liên hệ với khách hàng qua điện thoại, email khi cần thiết.
  • Gửi các chương trình khuyến mãi hay khảo sát lấy ý kiến người dùng.
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng cũng như các yêu cầu trợ giúp từ khách hàng.
  1. Chính sách sử dụng thông tin

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất các thông tin được thu thập trên website này. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ 3 nào nếu không có sự đồng ý từ người dùng ngoại trừ mục đích là thực hiện các yêu cầu, chuyển khoản thanh toán hoặc xử lý đơn hàng.

  1. Thông cáo đối với bên th 3

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẽ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

  1. Bo mt thông tin người dùng

Chúng tôi ứng dụng nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thuật toán mã hóa cao cấp để bảo mật các giao dịch trực tuyến đòi hỏi sự bảo vệ cao. Máy tính/các máy chủ dùng để lưu trữ các thông tin cá nhân đều được đặt ở môi trường khá bảo mật.

  1. Hy nhn thư, email thông báo

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp để gửi các thông tin và cập nhật mà người dùng quan tâm như các yêu cầu đặt hàng, các thông tin về doanh nghiệp… Nếu bất kỳ khi nào bạn muốn hủy nhận thư, chúng tôi đều đính kèm các hướng dẫn hủy nhận thử ở cuối mỗi email.

Trang web này sử dụng bộ nhớ đệm để tạo điều kiện cho thời gian phản hồi nhanh hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bộ nhớ đệm có khả năng lưu trữ một bản sao của mỗi trang web được hiển thị trên trang web này. Tất cả các tập tin bộ nhớ đệm là tạm thời và không bao giờ được truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cần thiết để nhận hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp. Tập tin bộ nhớ đệm sẽ hết hạn theo lịch do người quản trị trang thiết lập, nhưng có thể dễ dàng bị quản trị viên xóa trước khi tự hết hạn nếu cần thiết.

Bằng cách sử dụng dịch vụ trên trang web này, bạn đã đồng ý với chính sách và quyền riêng tư được công bố của chúng tôi.

Zalo