Xe Minh-Đức đi Đà Lạt – Lâm-Đồng từ Huế – Thừa-Thiên-Huế

Xe Minh-Đức đi Đà Lạt - Lâm-Đồng từ Huế

Xe Minh-Đức đi Đà Lạt – Lâm-Đồng từ Huế – Xe giường nằm, khởi hành lúc 13h hằng ngày. Chúng tôi sẽ đón quý khách mua vé xe Minh-Đức từ Huế đi Đà Lạt – Lâm-Đồng tại điểm hẹn ở trung tâm. Khách hàng đón dọc đường chúng tôi sẽ cung cấp giờ đón cụ […]

Đọc thêm


Đặt vé xe từ Huế – Thừa-Thiên-Huế đi Ninh Hòa – Khánh Hòa

Xe Huế - Thừa-Thiên-Huế đi Ninh Hòa - Khánh-Hòa

Xe từ Huế – Thừa-Thiên-Huế đi Ninh Hòa – Khánh-Hòa – Xe giường nằm, khởi hành lúc 13h30 hằng ngày. Chúng tôi sẽ đón quý khách mua vé xe từ Huế đi Ninh Hòa – Khánh-Hòa tại điểm hẹn ở trung tâm. Khách hàng đón dọc đường chúng tôi sẽ cung cấp giờ đón cụ […]

Đọc thêm