Đặt vé xe đi Viêng Chăn – Lào từ Huế – Thừa-Thiên-Huế

Xe đi Viêng Chăn - Lào từ Huế - Thừa-Thiên-Huế

Xe đi Viêng Chăn – Lào từ Huế – Thừa-Thiên-Huế – Xe giường nằm, khởi hành lúc 08h sáng hằng ngày. Chúng tôi sẽ đón quý khách mua vé xe Huế đi Viêng Chăn – Lào tại điểm hẹn ở trung tâm. Khách hàng đón dọc đường chúng tôi sẽ cung cấp giờ đón cụ […]

Continue reading


Đặt vé xe từ Huế – Thừa-Thiên-Huế đi Ninh Hòa – Khánh-Hòa

Xe Huế - Thừa-Thiên-Huế đi Ninh Hòa - Khánh-Hòa

Xe từ Huế – Thừa-Thiên-Huế đi Ninh Hòa – Khánh-Hòa – Xe giường nằm, khởi hành lúc 13h30 hằng ngày. Chúng tôi sẽ đón quý khách mua vé xe từ Huế đi Ninh Hòa – Khánh-Hòa tại điểm hẹn ở trung tâm. Khách hàng đón dọc đường chúng tôi sẽ cung cấp giờ đón cụ […]

Continue reading